تاريخ روز : یکشنبه 24 شهریور 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

سهامداران حقیقی محترم


چنانچه تا تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت (97/12/22) سهامدار شرکت بوده اید می توانید سود سهام خود را از تاریخ 97/12/27 به ازای هر سهم 420 ریال از طریق مراجعه به بانک پارسیان با ارائه کارت ملی و کدبورسی دریافت نمایید.

  

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی