تاريخ روز : سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

سهامداران حقیقی محترم

جهت دریافت مطالبات خود می توانید به شعب بانک پارسیان مراجعه نمایید.

سود سهام سال مالی منتهی به 1399/10/30 و اضافه واریزی های دوره پذیره نویسی را از تاریخ 1400/09/27 می توانید با مراجعه به شعب بانک پارسیان دریافت نمایید.

تاریخ پرداخت مبلغ حق تقدم استفاده نشده پس از عرضه عمومی اعلام می گردد.

راهنمای ورود سهامدار


نام کاربری:     قسمت عددی کد بورسی 


رمز عبور:     شماره شناسنامه (بدون صفرهای ابتدایی)اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی